Tiina Heiskis arbeten utspelar sig i en dialog mellan måleri och fotografi, inspirerade av Cindy Shermans Untitled Film Stills och Bill Violas slow motion videos och Antonionis film l`Eclisse. Hennes konst har ett tydligt kvinnoperspektiv, nästan alla karaktärer i hennes bilder är kvinnor eller flickor.

Heiskas målningar gestaltar den unga kvinnans kropp som en plats för uppvaknande och förändring och återger tvetydliga kvinnliga figurer, samtidigt barn och vuxen, där den obestämbara identiteten återges genom konstnärens expressiva användande av färg och teknik. Heiskas arbeten förefaller reflektera kring den ängslan och oro som omger flickan i det nutida samhället, hennes utsatthet och hennes förtidiga förlust av oskuld i dubbel mening.

”Jag söker det ögonblick när bilden är på väg att övergå till någonting annat, som i skarven mellan bildrutorna i en film. Jag är också fascinerad av det faktum att den snabba rörelse som filmen fångar ändrar uttryck och mening när det målas i en betydligt långsammare process. Det intresserar mig att man kan se målningen som en fördjupad återgivning av tid.”

Tiina Heiska

Foto: OKKO OINONEN