Ön Svartlöga i Stockholms skärgård, Staffan Sandlers kärleksfulla hemvist, möter sommarbesökarna med vikar och skator, klippor, bryggor och blomsterängar. Vintertid är ön en annan, vitstruken över det vilande grå och med så tunna stråk av blått, rosa och gult att kanske bara det tränade konstnärsögat lägger märke till det.

Staffan Sandler bor sedan fyra decennier långa perioder på Svartlöga. På ett litet hemman från 1700-talet. På öns sydsida mot det öppna vida havet. I ett färgintensivt oljemåleri skildrar han Svartlöga med långt fler nyanser och skikt av verklighet än vad de sommarboende och turisterna på dagsutflykt anar.

Här möts det himmelsblå och det havsblå, ibland så varsamt att horisonten suddas. Här vräker vinden sin vrede över havet, som svarar med hårda grågröna vitfradgande vågor. Här erövrar lavarna och den gula fetknoppen långsamt men bestämt klipphällar och skrevor. Här rullar den gråvita dimman in med sin tystnad och suddar ut världen.

Ytterskärgården är ett äventyr som på de sandlerska målardukarna bit för bit bjuder betraktaren på en resa i tid och rum. Staffan Sandler har ateljéer på Svartlöga och i Uppsala och är medlem av Roslagens Konstnärsgille och ställer regelbundet ut i Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

Lena Köster

Själviken, 200×180 cm. Svartlöga 2019

Xantoria Parientina, 160 x 120 cm. Svartlöga  2017

Påfågelöga, 50 x 40 cm. Svartlöga  20120.

Fetknoppar, 90 x120 cm. Vindelskär/Morsken 2015

Utferdel I,  92 x 92 cm. Fredlarna 2018

Utferdel II, 120 x 60 cm. Fredlarna 2018