Mina verk kan omnämnas såsom kollage av olika drömsekvenser, sammansatt i ett formspråk där gränsen mellan naivism och realism ter sig överflödig. Formspråket utmanar den rumskänsla vi alla av olika skäl tar för given. Genom denna utmaning vill jag redan från första intrycket skapa en desorientering, en känsla av osäkerhet inför det under våra fötter vi alltid tror oss kunna falla tillbaka på. Återkommande reflektioner är civilisationens ingrepp i det naturliga landskapet och, eftersom jag är bildkonstnär, dess estetiska åverkan. Jag är ingen aktivist, utan endast en betraktare.
Daniel Grunditz konst har visats på Galleri Agardh & Tornvall, Nationalmuseum, Gotlands Konstmuseum, Nässjö Konsthall, Sjöfartsmuseet i Göteborg och Edsvik Konsthall