Svensk konstnär, född 1970, bosatt och verksam i Oslo. Utbildad på Konsthögskolan i Umeå, Konstindustriskolan i Göteborg och vid Konstakademiet i Oslo.
Separata utställningar på Galleri Agardh & Tornvall och Edsvik Konsthall 2012. Medförfattare till boken Figurationer (Atlantis) och arrangör avutställningarna Figurationer och Det
Mörka Rummet
 på Edsvik Konsthall. Förgrundsfigur i den omdebatterade moderna figurativa konsten med dess rötter i en klassisk konstuppfattning, mellan symbolismen och romantiken och med en egenartad kombination av skönhet och immaterialism I sina bilder.
2013 fick Rådlund stipendium från Norska Försvarsmakten med syftet att på plats i Afghanistan som konstnär gestalta de norska soldaternas verklighet. Detta har resulterat i en betydande utställning på Akershus Fästning i juni 2014.
Christopher Rådlund är representerad på bl a Göteborgs Konstmuseum, Södertälje Konsthall, Umeå Kommun och Kungliga Biblioteket.