Christer Karlstad
I sina senaste utställningar Good Night to All och Return to Slumberland har Karlstad utforskat en underliggande oro i samtiden. På senare tid har fokus det gradvis skiftat från undergång till tillstånd som dröm, sömn och döden.

I Christer Karlstads bildvärld har gängse tidsperspektiv upphört att gälla. Avbildningar av realistiska scener får ge vika för ett annat förhållningssätt. Kompositionerna rör sig kring scener där normaliteten utmanas, ersatta av eller förbrukade av någonting annat, något obekant.

Karlstad har utmärkt sig genom sina stämningsmättade målningar, i vilka realistiska figurer rör sig i symbolistiska tablåer. Motiven kan karakteriseras som iscensatt mysticism.

Christer Karlstad, född 1974, har en mastersexamen från Konstakademin i Oslo och har även studerad vid Glasgow School of Art. Hans konst har visats på Kunstnersforbundet, Kistefos Museet, , OSL Kunsthall; Galleri Brandstrup, Nordnorsk Kunstmsuem, Edsvik Konsthall (Figurationer),
Galleri LNM, Vestfold Kunstmuseum, Stenersenmuseet och Galleri Agardh & Tornvall.
Christer Karlstad har två gånger erhållit både Norsk Arbetsstipendium för yngre konsntärer och Statens Utstillingstipendium.

FOTO: KATRINE STRØM