“Over the edge”

Anastasya
Kuznetsova-Ruf


30 augusti – 15 september 2018

Over the edge, Anastasya Kuznetsova-Ruf
80х110 cm, charcoal, tempera, canvas. 2014

Anastasya Kuznetsova-Ruf (f. 1983) räknas i dag som en av Rysslands ledande konstnärer. Utbildad vid Moskvas Akademiska Konsthögskola (2003-2007) och vid Institute of Contemporary Art (2001–2003), bär hon stolt traditioner från den ryska figurativa konsten. Tilldelad Ryska Presidentens medalj och tre gånger Ryska Kulturministeriets stora arbetsstipendium. Anastasyas konst har visats på bl a Moscow Museumof Modern Art, State Museum of China i Peking, Edsvik Konsthall, Uppsala Konstmuseum, Russian Museum i St Petersburg, State Museum of China i Peking, Warehouse i Rotterdam, National Centre for Contemporary Art i Moskva och tidigare på Galleri Agardh och Tornvall (2010 och 2014).

”Bakom scenen i Anstasya Kuznetsova-Rufs bilder får man känslan av att det hela utspelar sig i en lång, med aktörer vars närvaro berör och kanske också oroar. Bilderna är i sina uttryck allmängiltiga, de aktualiserar tidens skeenden. Samtidigt är de fyllda av pussel och gåtor av tecken och symboler som kan tolkas av var och en, oavsett ålder, kön, religion och kultur. Anastasyas kompositioner har inga förutbestämda modeller, de bygger snarare på de oskrivna lagar om defragmentering som har sin grund inom fotokonsten, men som på senare tid förstärkts och blivit mer komplexa inom konsten.”

Ur text av Svetlana Tarkhanova, konstkritiker i Moskva.

Spyglass, Anastasya Kuznetsova-Ruf
85×100 cm, coal, tempera, canvas. 2016

Eye, Anastasya Kuznetsova-Ruf
100×130 cm, charcoal, tempera, canvas. 2014

Tsar- sh, Anastasya Kuznetsova-Ruf
100×143 cm, coal, tempera, canvas. 2018

Salute, Anastasya Kuznetsova-Ruf
145х105 cm, coal, tempera, canvas. 2017

Old New Year, Anastasya Kuznetsova-Ruf
200х96 cm, coal, tempera, canvas. 2018

Toffs, Anastasya Kuznetsova-Ruf
90×62 cm, coal, tempera, canvas. 2018

Pressure-lll, Anastasya Kuznetsova-Ruf
105×220 cm, coal, acrylic, canvas. 2018