Johan Patricny, Västra Salen

4500 kr

Description

Västra Salen, Nationalmuseum.
Upplaga: 90 ex.
Format. 50×65 cm.
Papper: Hahnemüle 310 gr.
Varje konstverk är numrerat och signerat för hand av konstnären.
Pris: 4.500:-