Maud Lewenhaupt du Jeu


Maud Lewenhaupt du Jeu är född och uppvuxen i Stockholm, men flyttade i unga år till Paris, där hon alltjämt är bosatt och verksam.

Sin konstnärliga utbildning fick Maud de Jeu vid l ́Ecole des Beaux-Arts i Versailles och i Master Class vid English Society of Portrait Sculptors, där hennes skulpturer varit utställda fem gånger i deras årliga Sculpture Exhibition.

Sérénité

Heureus

Konstnären har även under tre år varit verksam i ateljéerna hos konstnären Ben-Ami Koller och skulptören Zolt an Zsako. Under sin karriär har Maud ställt ut i städer som Paris, London, Stockholm, Rom, Bryssel och Zürich. Konstnären har tilldelats priser vid tio olika Salons d ́art des Sculptures i Frankrike.

Vid Salon des Artistes Francais 2017 i Grand Palais i Paris tilldelades Maud Lewenhaupt du Jeu Medaille de Bronze.