Maud Lewenhaupt du Jeu


Maud Lewenhaupt du Jeu är född och uppvuxen i Stockholm, men 
flyttade i unga år till Paris, där hon alltjämt är bosatt och verksam.
Sin konstnärliga utbildning fick Maud de Jeu vid l´Ecole des Beaux-Arts 
i Versailles och i Master Class vid English Society of Portrait Sculptors, där hennes skulpturer varit utställda fem gånger i deras årliga utställning.

Under sin karriär har Maud ställt ut i bl a Paris, London, Stockholm, 
Rom, Bryssel och Zürich. Till hennes utställning 2017 på Galleri Agardh & Tornvall producerades en omfångsrik katalog, som kan beställas från galleriet.
Maud har tilldelats priser vid tio olika Salons d´art des Sculptures i Frankrike. Vid 2017 års Salon des Artistes Francais i Grand Palais i Paris tilldelades Maud Lewenhaupt du Jeu Medaille de Bronze.


 

“Maud du Jeu’s sculptures are intimate in both scale and subject. Dancers and lovers are the subject matter of particular interest to Maud. Each 
lends itself to the artist’s expressiveness; exploring the beauty of the human form in motion, be it a ballerina stretching after a performance or a couple in a tender embrace.
 Her ability to manipulate the chosen medium, bronze, is subtly mesmerising. With confidence and skill Maud captures the very essence 
of her models, breathing life in to an artform that is all too often handled 
in a static and lifeless manner. Over the past two decades Maud du Jeu’s captivating figures have led 
to numerous solo shows around in Europe”.

– Francesca Fiumano

Sommaren 2018 deltar Maud i en utställning på Krapperups Konsthall i Skåne tillsammans med Nick Alm och Odd Nerdrum.