Mats Åkerman är född 1956 i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack. 2003 inleddes ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Galleri Agardh & Tornvall.
Hela Mats konstnärskap är uppbyggt kring hans egen fantasiskapelse ”Den Svagiska Unionen”, ett hittepå-land som Mats gestaltar i bild och ord på ett ytterst personligt sätt.
I sitt träffsäkra förord till Mats bok A LA PRIMA skriver Johan Hakelius: …” Mats Åkerman gör det som bara de modigaste av skapare vågar sig på: han ger sin värld ett alldeles eget liv. Han må rita kartorna, men när han sätter sig ned för att tolka sina kartor i bild eller ord bärde säkert på lika många överraskningar och hemligheter för honom som för oss andra.”

Bland Mats alla utställningar kan nämnas:
1995    ”Gods”, Galleri Överkikaren, Stockholm
1998    ”Kärleksbåten”, Ångfartyget Blidösund
1999    ”Les liasons amoreuses”, Chateau d´Argenteuil, Waterloo
2000    ”Man ihatt”, Galleri Överkikaren, Stockholm
2001    ”Nätter, nostalgi och nederbörd”, Galleri Profilen, Gävle
2003    ”Retur”, Galleri Överkikaren, Stockholm
2004    ”Tur och retur”, Galleri Agardh &Tornvall, Stockholm
2006    ”Vem ska trösta Rocco?”, Galleri Kim Anstensen, Göteborg
2007    ”X-position”, Galleri Blå, Linklöping
”Under inspelning”, Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm>
2008    ”Åter”, Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm
2010    ”Övningar i Fleure”; Galleri Nord, Örebro
”A La Prima”, Edsvik Konsthall, Sollentuna
2011    ”Damen”, Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm
2012    ”Frestelser i Fleure”, Galleri Nils Åberg, Göteborg
2013    ”Herren”, Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm

Foto: Thomas Henrikson