Kjell Engman


Kjell Engman är född 1946 I Stockholm och studerade 1973-78 på Konstfack och 
1981 på Pilchuck Glass School Center I USA.
Kjell är en för Svenska förhållanden ovanligt internationell konstnär. Han haft 
över separatutställningar i Australien,
Nya Zeeland, Japan, Thailand, Italien, Tyskland, Norge, Danmark, Schweiz, Turkiet, Holland, Grekland och England.


Som nästan ingen annan har Kjell Engman
förmågan att skapa monumentala 
verk i glas
och det har fort med sig en mängd uppdrag för konst
i offentliga 
miljöer. Kjell har gjort installationer i
hotell, banker, residens, kyrkor, skolor, 
konserthus
och universitet I Sverige och utomlands.

Det som präglar Kjells konstnärsskap är humorn och
lusten att berätta. Hans 
fantasi förefaller vara en
outsinlig källa för hans kreativitet.

“Mitt skapande utgår från livets cirkel. Jag vill forma
glass om talar till våra 
sinnen. Utnyttja brytningarna
och ljuset i materialet. Skapa bilder och berätta.
Jag drivs av själva sökandet där nyfikenheten, mystiken
och mytologin är
viktiga inslag. Glaset, den levande
massan, är min ständiga följeslagare”, säger 
Kjell Engman själv.